Ga naar inhoud

Lopen op de bodem van UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee

Wist je dat de Waddenzee ’s werelds grootste aaneengesloten systeem van zand- en moddervlakten is die droogvallen tijdens eb? Waar je tijdens vloed met een schip van vaste wal naar een Waddeneiland moet varen, kun je tijdens eb zo over de bodem van de Waddenzee lopen. Tijdens het zakken van het water is droogvallen met een schip midden in UNESCO Werelderfgoed één van de meest bijzondere ervaringen die Friesland te bieden heeft.

Terug in de tijd

Om deze bijzondere ervaring te kunnen begrijpen, nemen je we je mee terug in de tijd. Tijdens de laatste ijstijd, die zo’n 11.500 jaar geleden ten einde liep, was al het water van de Noordzee vastgelegd in gletsjers. Op een gegeven moment begonnen deze gletsjers te smelten en steeg de zeespiegel snel. Door het smelten van deze ijskappen ontstonden verschillende stromingen die zandbanken van slib en zand creëerden. Op de plekken waar het water ook bij vloed niet meer over de zandbanken heen kwam, begonnen planten te groeien. Uiteindelijk ontstond er een lange duinenrij langs de kust. Vervolgens zijn enkele duinen en het bijbehorende land erachter weer overstroomd. En daar is de Waddenzee ontstaan: een ondiepe zee die bij eb droog valt.

Wandelend landschap

Het bijzondere landschap van wadplaten, kwelders, duinen, slikken en geulen ziet er bij iedere wisseling van eb en vloed anders uit. Wist je dat de Waddeneilanden zelfs langzaam naar het oosten ‘wandelen’? De wind en stroming in het Waddengebied beweegt zich overwegend van west naar oost en hierdoor verdwijnt er aan de westkant van de eilanden delen van de kuststrook. Tegelijkertijd komt er aan de oostkant juist nieuw land bij, omdat het water hier minder hard stroomt en zand en klei de tijd krijgen om te bezinken. De grens tussen Friesland en Groningen moest in 2006 zelfs aangepast worden omdat Schiermonnikoog de provincie Groningen was binnen ‘gewandeld’.

Werelderfgoedstatus

Sinds 2009 staat de Waddenzee op de lijst van UNESCO Werelderfgoed vanwege haar ‘Uitzonderlijke Universele Waarde'. Het is één van de belangrijkste hotspots van biodiversiteit ter wereld en biedt een thuis aan zo’n 10.000 soorten flora en fauna. Met deze status staat de Waddenzee op hetzelfde niveau als het Great Barrier Reef, de Grand Canyon en de Chinese Muur.

Droogvallen op de bodem van de Waddenzee

In het UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee, wat zich uitstrekt van het Noord-Hollandse Den Helder tot het Deense Esbjerg, valt ontzettend veel te ontdekken en te ervaren. Droogvallen met een schip is één van de manieren om op expeditie te gaan. Je stapt aan boord van een platbodem, hijst de zeilen en vaart de Waddenzee op. Het anker wordt, zodra het bijna eb wordt, boven een zandplaat uitgegooid. Wanneer het water zakt, valt het schip droog en kom je op de bodem van de Waddenzee te liggen. Tijd om van boord te gaan voor een wandeling over de zeebodem. Je waant je even alleen op de wereld, totdat je ontdekt wat er allemaal nog meer op het wad leeft.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Omdat wij het roerend met de uitspraak ‘een beeld meer zegt dan duizend woorden’ eens zijn, willen wij je graag meenemen in onderstaande video.