Ga naar inhoud

Topsectoren Friesland

Friesland is bestempeld als topdestinatie door Lonely Planet, National Geographic en The New York Times. Hoe kan het ook anders, met twee UNESCO Werelderfgoederen, twee Dark Sky Parks, prachtige meren, eindeloze stranden, terpen, Mata Hari, M.C. Escher en elf cultureel-historische steden. Friesland heeft het allemaal. Maar Friesland heeft niet alleen natuur en cultuur, Friesland staat ook bol van kennis en innovatie. Zo zijn we Capital of Watertechnology en is Friesland in 2017 uitgeroepen tot meest circulaire regio van Nederland. Knappe koppen hoor, die Friezen! 

Dé pijlers van Friesland - voor jouw zakelijke event of bedrijfsuitje

Meertaligheid

Bûter, brea en griene tsiis, wat'dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries! Snap jij het nog? Er valt ontzettend veel te vertellen over het Fries. Geen enkele andere provincie houdt zich zo bezig met hun taal als Friesland. We spreken Fries, Nederlands en allerlei variëteiten daartussenin, zoals bijvoorbeeld het Bildts, het Stadsfries en het Aasters. Het Fries is ontstaan in de vroege middeleeuwen en in de loop der tijd begon het zich steeds meer te onderscheiden van andere verwante Germaanse dialecten. Uiteindelijk is het Fries in 2014 erkend als tweede rijkstaal van Nederland, door de nieuwe Wet Gebruik Friese Taal. Friesland is dus echt een meertalige provincie.

City of Literature

Deze onderscheidende culturele identiteit is bij UNESCO niet onopgemerkt gebleven. Leeuwarden werd in 2019 door UNESCO uitgeroepen tot City of Literature en is daarmee de tweede stad van Nederland met deze titel. De Cities of Literature maken, samen met de Cities uit de categorieën film, gastronomie, ambachten en volkskunst, design, muziek en media, deel uit van het grote UNESCO Creative Cities Network. Dit netwerk bevordert de samenwerking tussen steden die creativiteit als belangrijke factor in hun duurzame stedelijke ontwikkeling erkennen. Als City of Literature wil Leeuwarden een duurzame infrastructuur voor de literatuur creëren waarin de Friese literatuur nog meer tot bloei komt.

Capital of Watertechnology

Capital of Watertechnology

Water. Friesland bestaat er voor 50% uit. We zijn niet alleen trots op ons water, maar hebben er ook nog eens best veel verstand van. Wij Friezen weten wel hoe we met water om moeten gaan om droge voeten te houden, om zout water drinkbaar te maken of om er energie uit op te wekken. Leeuwarden is niet voor niets Capital of Water Technology. Dankzij de grote hoeveelheid aan onderzoeks- en onderwijsinstellingen en andere bedrijven op het gebied van watertechnologie, is Leeuwarden het kloppend hart voor talent en bedrijvigheid in deze sector. 

Circulariteit

Circulariteit

Friesland is koploper op het gebied van circulariteit. Zo ontstond er begin 2016 een samenwerkingsverband tussen bedrijven, gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en andere organisaties: Circulair Friesland werd geboren. Al deze organisaties hebben als doel om de overgang naar een nieuwe, circulaire, economie te ondersteunen en versnellen. Een circulaire economie draait op duurzame energie en heeft oog voor het behoud van biodiversiteit en het welzijn van alle levende wezens. Door circulaire ambities te stellen en verbindingen met elkaar aan te gaan is Friesland in 2017 uitgeroepen tot de meest circulaire regio van Nederland, maar daar stopt het niet. Circulair Friesland is vastbesloten om in 2025 European Green Capital te worden.

Dairy & Agri-food

Campagnebeelden Merk Fryslân. Niet kaal gebruiken i.v.m. kans op gebruik anderen.

De Friese agri-foodsector is een belangrijke sector in de regionale economie. Ongeveer 10% van alle werkende Friezen werkt in deze sector. De duurzaamheid van de sector staat volop in de belangstelling. Provincie Fryslân investeert al tientallen jaren in een goede balans tussen economie en ecologie en onderstreept het belang van Natuurinclusieve Landbouw. Gesubsidieerd door de Provinsje is sinds 2016 Stichting Living Lab actief. Zij houden zich bezig met het aanjagen, verbinden en versnellen van de totstandkoming van nieuwe projecten rondom dit onderwerp.

Dairycampus

Friesland is ook dé zuivelprovincie van Nederland. Niet gek dus dat de eerste Dairycampus ter wereld in Friesland staat. Met haar 550 melkkoeien, zes melkveestallen en allerlei trainingsfaciliteiten trekt de campus internationale aandacht. De koeien op de Dairycampus produceren niet alleen melk, maar vooral data. Met deze data, over bijvoorbeeld mestbewerking, milieu, gras en bodem, wordt er hard gewerkt aan een duurzame zuivelketen.

Blue Zone Friesland

De wereld telt op dit moment vijf ‘Blue Zones’. Dit zijn gebieden waar mensen gezond en meetbaar langer leven. Friesland heeft de ambitie om als zesde zone aan het lijstje toegevoegd te worden. In Friesland wonen per slot van rekening de gelukkigste inwoners van Nederland. We hebben een hechte Mienskip, ongerepte natuur in overvloed én een prachtige visie op een circulaire economie. Allemaal zaken die bijdragen aan een stressvrij en betekenisvol leven.

Culturele Hoofdstad

Culturele Hoofdstad Beeldbank 5012.

Leeuwarden-Friesland was de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 en barstte uit haar voegen van cultuur. Toneel in de weilanden, blockbusters in musea, internationale voorstellingen, kunst op straat en prachtige initiatieven vanuit de Mienksip. Dat het jaar voorbij is, betekent niet dat de cultuur op is. In de hele provincie worden nog altijd projecten opgezet en ondersteund, en werken we aan de hand van drie culturele triënnales naar 2028. Het doel? Het beste Fryslân doorgeven aan de generatie van 2028.

Maar Friesland heeft niet alleen natuur en cultuur, Friesland staat ook bol van kennis en innovatie.