Alle (water)wegen naar meetcentives leiden naar Friesland!